06 – 53 79 81 26

Add More

Add More Administraties is per 1 juli 2013 ontstaan uit het voormalige MC Administraties v.o.f. , ( 2007-2013) en gevestigd in gebouw Park Center te Eindhoven.

Bijna 90% van de klanten van Add More Administraties bestaat uit advocatenkantoren van verschillende grootte en samenstelling verspreid over geheel Nederland. Wij durven ons zelf dan ook gerust een specialist te noemen op het gebied van de financiële administratie en administratieve organisatie van advocatenpraktijken.

Onze ervaring in de advocatuur, opgedaan tijdens het implementatie- en opleidingstraject als consultant bij de firma Clip Consultants, draagt ertoe bij dat Add More Administraties financiële processen in de advocatenpraktijk weet te structureren en te optimaliseren.

Deze ervaring in combinatie met de uitgebreide kennis van de branchespecifieke software CClaw® met betrekking tot dossieradministratie, urenregistratie, declaratieproces, digitale dossiervorming, debiteurenbeheer, rapportages en financiële administratie zorgen ervoor dat wij snel en flexibel inzetbaar zijn en daar waar nodig kunnen bijsturen.

Wij onderscheiden ons hierbij door te denken vanuit de verschillende werkwijzen, expertises, doelstellingen en informatiebehoeften van onze klanten om op basis daarvan met de beste oplossing te komen voor de inrichting of herstructurering van de administratie. Hierdoor kunt u uiteindelijk efficiënter werken en kosten besparen.

 

Wij voegen graag iets toe aan uw onderneming
“Wij weten hoe een advocatenkantoor in de praktijk werkt; daarom is Add More Administraties een meester in administraties voor de advocatenpraktijk”. Dit zouden wij natuurlijk graag aan u willen bewijzen. Heeft u of uw kantoor behoefte aan iemand die u incidenteel of misschien zelfs structureel kan bijstaan? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op: 06 – 53 79 81 26
Mirjam de leede

Mirjam de Leede


Na het Atheneum te hebben voltooid studeerde ik tot 1989 bedrijfseconomie aan de HEAO te Eindhoven. Van 1994 tot 2007 werkte ik als consultant/projectleidster bij de firma Clip Consultants, ontwikkelaar van administratieve software voor de advocatuur. Mijn werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het geven van advies en training omtrent de inrichting van het softwarepakket en het structureren en optimaliseren van de financiële administratie binnen de advocatenpraktijk. Nadat ik mij in september 2007 als mede eigenaar van MC Administraties geheel ben gaan richten op de financiële administratie van advocatenkantoren heb ik sinds 1 juli 2013 mijn werkzaamheden als zelfstandige voortgezet onder de naam Add More Administraties waarbij Maud Daas mij ondersteunt met de dagelijkse werkzaamheden. Samen vormen wij een enthousiast team met een flexibele en resultaatgerichte instelling.
 • Een concrete bijdrage leveren aan het resultaat van uw advocatenpraktijk, dat is wat Add More Administraties zich ten doel heeft gesteld. Een doelstelling waarbij een efficiënte, betrouwbare en flexibele administratieve dienstverlening èn onze jarenlange ervaring met de financiële administratie en administratieve organisatie van advocatenkantoren de basis vormt.
  Korte communicatielijnen, een resultaatgerichte instelling en een oplossingsgerichte aanpak zorgen ervoor dat Add More Administraties snel en efficiënt kan werken. Natuurlijk staan wij daarbij garant voor een accurate, betrouwbare en tijdige verwerking van uw administratie. Hierdoor heeft u altijd een goed inzicht in uw financiële administratie; de spil van uw onderneming.
  Onze dienstverlening bestaat onder andere uit het verzorgen van:
  o De financiële administratie;
  o salarisadministratie;
  o belastingaangiften;
  o (periodieke) rapportages;
  o consultancy.
 • Bijna 90% van onze klanten bestaat uit advocatenkantoren van verschillende grootte en samenstelling verspreid over geheel Nederland. Wij durven ons zelf dan ook gerust specialist te noemen. De kennis en ervaring opgedaan tijdens het implementatie- en opleidingstraject als consultant bij de firma Clip Consultants, ontwikkelaar van software voor de advocatuur, hebben ertoe geleid dat Add More Administraties processen in de advocatenpraktijk als geen ander weet te structureren en optimaliseren.
  In de praktijk blijkt dat bij de implementatie van een softwarepakket vaak zonder nadenken gestart wordt met de inrichting hiervan. In sommige gevallen kan dat een onverwacht en goed resultaat opleveren maar in enkele gevallen leidt dit tot onvrede over de software en een inefficiënt en ongestructureerd systeem.
  De software is echter niet het doel maar slechts een middel om uw doel te bereiken. Juist door aansluiting te zoeken bij uw werkwijze, expertise, informatiebehoefte en organisatiedoelstellingen wordt het gebruik van de software vergroot en versterkt. Dankzij onze ervaring met de financiële administratie en verschillende processen in de advocatuur kunnen wij u handige tips en adviezen geven over de inrichting en/of herstructurering van uw administratie. Gevolg: uw administratie is op orde en uw doelstellingen worden beter bereikt.
 • Dankzij onze uitgebreide kennis van de branchespecifieke software CClaw® met betrekking tot dossieradministratie, urenregistratie, declaratieproces, digitale dossiervorming, debiteurenbeheer, rapportages en financiële administratie zijn wij snel en flexibel inzetbaar en kunnen wij daar waar nodig bijsturen.
  Een goede urenregistratie, het regelmatig declareren , het controleren van uw onderhanden werk en een goed debiteurenbeheer zorgen er mede voor dat de liquiditeit en de resultaten van uw advocatenpraktijk verbeteren. Elementen die veel aandacht behoeven maar die vaak door gebrek aan tijd van ondergeschikt belang lijken te zijn binnen de advocatenpraktijk.
  Omdat wij weten met welke situaties u en uw medewerkers in de praktijk te maken krijgen, zijn wij beter in staat om binnen de grenzen van uw wensen en van de mogelijkheden van CClaw® naar de juiste oplossingen te zoeken voor uw administratie. Hierdoor kunt u, maar ook wij, sneller en efficiënter werken waardoor u uiteindelijk kosten zult besparen.