06 – 53 79 81 26

Financiële administratie

De werkzaamheden van Add More Administraties bestaan uit het volledig uit handen nemen van uw financiële administratie tot het ad hoc verrichten van werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte. Op ‘afstand’ of gewoon bij u op kantoor. Samen met u bepalen wij met welke frequentie en welke werkzaamheden door Add More Administraties moeten worden verricht. Elke onderneming vraagt immers om een unieke aanpak. Onze werkzaamheden kunnen o.a. bestaan uit inboeken van inkoopfacturen, verschotnota’s, bankafschriften, rekening courantoverzichten griffierechten, vaststellingsvergoedingen van de Raad voor Rechtsbijstand, debiteurenbeheer, het verrichten van betalingen en het maken van uw maandelijkse declaraties. In een persoonlijk gesprek bepalen wij met u de vorm en omvang van onze financiële dienstverlening, afgestemd op uw specifieke behoefte. Naar aanleiding hiervan stellen wij een op maat gemaakte offerte voor u op, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Salarisadministratie

De wet- en regelgeving rond de salarisadministratie is continue aan veranderingen onderhevig. In samenwerking met experts op dit gebied verzorgen wij voor u de maandelijkse aanlevering van o.a. salarisstroken per werknemer, betaalstaten, loonjournaal en aangiften loonheffingen.

Jaarrekeningen

Add More Administraties stelt voor u ook de jaarrekening samen. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. Als ondernemer heeft u een de jaarrekening niet alleen nodig om uw onderneming te sturen maar deze dient ook als basis voor uw belastingaangifte. Daarnaast is deze in sommige gevallen ook nuttig voor derden als banken of financiers.

Belastingaangiften

U dient als ondernemer op tijd aan allerlei fiscale verplichtingen te voldoen. Add More beschikt over de juiste kennis en contacten om de onderstaande aangiften voor u te verzorgen:
• aangifte omzetbelasting
• aangifte loonbelasting
• aangifte inkomstenbelasting
• aangifte vennootschapsbelasting

Periodieke rapportages

Om te weten of uw bedrijf op koers ligt wilt u met regelmaat kunnen controleren of uw resultaten in de pas lopen met uw begroting. U wilt er immers niet pas aan het eind van het jaar achter komen dat u uw doelstellingen niet heeft gerealiseerd. Add More Administraties maakt op uw verzoek kwartaalrapportages om zo grip te houden op uw onderneming.

Consultancy

Bent u starter? Dan bieden wij speciale begeleiding om uw administratie op te zetten. De inrichting van de administratie wordt gebaseerd op uw informatiebehoefte en de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Bent u al langer ondernemer? Dan kijken we graag samen op welke manier we uw administratie beter, makkelijker en overzichtelijker kunnen maken.